Bravehearts

 

Halmstads fn-förening synliggör genom projektet "Bravehearts" situationen bland kvinnor och flickor som idag råder i omvärlden.

 

Många delar i deklarationen om de mänskliga rättigheterna tas som en självklarhet i Sverige. Samtidigt kämpar kvinnor och flickor runt om i världen för att uppnå en bråkdel.

 

När vi i Halmstads fn-förening startade projektet visste vi att vi genom fotokonst ville föra fram ett budskap. Vi ville synliggöra situationen för de som är utsatta och drabbade.

 

Under planeringsstadiet valde vi att avgränsa oss till kvinnor och flickor. Detta bland annat därför att vi uppmärksammade många starka och modiga kvinnor som i vardagen både uppmuntrar och är starka förebilder.

 

Syftet med Bravehearts är bland annat att visa på mångfalden i vårt samhälle.  Det är även ett försök att på något sätt lyfta fram de kvinnor i vår vardag som på ett eller annat sätt har vågat ta steget till att skapa förändring.

 

Bravehearts utställning innehållet tio porträtt av kvinnor i olika åldrar, från olika delar i världen, från olika kulturer, med olika erfarenheter. Det som sammanför dessa kvinnor i en och samma utställning är deras mod och styrka att vända sina upplevelser till erfarenheter och skapa förändring.

 

Fotoutställningen är ett projekt som Halmstads fn-förening arbetat fram sedan har vi fått hjälp av fotografen Klas Sjöberg med porträtten,  detta smälter samman till projektet Bravehearts.

 

 

UTSTÄLLNING 2016
8 - 29 MARS
Halmstads Stadsbibliotek

UTSTÄLLNING 2015
24 okt 2015 - 31 OKT 2015
WAYNÉS  COFFEE - HALMSTAD